»" /> h

ADHD – medicinering eller meditation?

Trots att medicinsk forskning visar att stimulerande läkemedel är en effektiv behandling av ADHD, kvarstår oron över eventuella biverkningar och långsiktiga hälsorisker i samband med konsumtion av dessa läkemedel. Därför söker föräldrar och lärare efter andra möjligheter och alternativ. Banbrytande forskning visar nu att Transcendental Meditation är en effektiv, icke-medicinsk behandling av ADHD. I en studie som nyligen gjordes på en amerikansk skola, fann man en 50-procentig reduktion av stress, ångest, samt förbättring av ADHD symtom, efter att eleverna lärt sig och utövat Transcendental Meditation i tre månader. Resultaten var bättre än förväntade. Lärare rapporterade att de kunde ge ut mer kunskap och att elevernas förmåga att ta emot kunskap förbättrades. Stress stör förmågan att lära sig. Hjärnan utvecklas långsammare hos barn med ADHD och att de har en sänkt förmåga att hantera stress. “Stress stör förmågan att lära sig – den stänger av hjärnan”, förklarar William Sixtrud, Ph.D. klinisk neuropsycholog och medförfattare till studien. Se videon som gjordes i samband med studien. För att läsa mer om Transcendental Meditation och ADHD, besök den amerikanska sidan www.adhd-tm.org.