Dr. John Hagelin framträder på TED (Technology, Entertainment, Design) konferensen i USA

Dr. John Hagelin framträder på TED konferensenDr John Hagelin, professor i fysik vid Maharishi University of Management, talade vid den prestigefyllda TED-konferensen i Washington, DC i slutet av förra året. Hagelin blev inbjuden att tala på TEDxWomen sedan en av dess arrangörer hört honom tala på en utbildningskonferens i New York, organiserad av David Lynch Foundation.

TED är en global samling av konferenser avsedda att sprida banbrytande idéer. Talare handplockas bland tusentals sökande vilka får maximalt 18 minuter på sig att presentera sina idéer. En panel av domare coachar också presentatörerna innan de kan tala på en TED-konferens.

Hagelins 10-minuters tal täckte forskning på Transcendental Meditation® och dess effekter på hälsa, utbildning och posttraumatisk stress. 15,000 personer såg händelsen live via webcast på skilda platser över hela världen, vilket arrangerats av TED. “Jag upplevde stor uppmärksamhet på vad jag hade att säga”, berättade Dr Hagelin. “Mitt tal skiljde sig från de andra, eftersom det fokuserade på lösningar och inte bara på problemen.” Sedan utbildningskonferensen i november förra året, har flera av TEDs arrangörer lärt sig Transcendental Meditation. Man har även bjudit in Hagelin att tala på ett annat TED-evenemang som kommer att hållas i april i Brasilien.

TED-konferenser har en stark fokus på vetenskapliga bevis. Hagelin berättade också att “Normalt får man bara en chans här, men arrangörerna tycks inse att detta är ett viktigt budskap som måste levereras om och om igen, så jag tror att dessa inbjudningar kommer att fortsätta.” Hagelin är professor i fysik vid Maharishi University of Management (MUM). Hans grundkurser i fysik och medvetandet har varit populära. Han är också den nationellt ansvarige för Transcendental Meditation i USA.

Hagelins tal på konferensen ger en bra sammanfattning om Transcendental Meditation.

Klicka här för att se Hagelins tal på TED-konferensen.