»" />

Blir jag så avslappnad av TM, att jag tappar min motivation till annan aktivitet?

Det kunde man ju tro, men istället händer motsatsen. Erfarenheten är att man får mer energi med TM, och man börjar ta tag i saker som man kanske annars inte orkat eller kunnat. Stress och spänningar tär mycket på energin och hindrar oss från att använda vår fulla kreativitet och intelligens. Genom TM börjar denna stress att försvinna, vi blir mer kreativa och vi får mer energi. Efter 20 minuter Transcendental Meditation är sinne och kropp uppfriskade, livet går lättare och vi erfar större framgång i våra handlingar, vilket leder till större tillfredsställelse.

Gå tillbaka till Frågor & Svar