Går TM ihop med religion?

Ja. Transcendental Meditation är en mental teknik, inte en religion. Den är förenlig med alla religioner och trossamfunds övertygelser. Detta bekräftas av de positiva uttalanden som präster och munkar av skilda religioner har gjort om Transcendental Meditation. Det är personer som utövat denna meditation länge och alltså har en djup erfarenhetav tekniken. padremejia

Fader Gabriel Mejia, katolsk missonär från Colombia, talade om sina erfarenheter av Transcendental Meditation vid en presskonferens i New York i samband med koncerten “Change begins from within” den 4 april 2009, då bl.a Paul McCartney och Rings Starr uppträdde för a1tt stödja utlärandet av Transcendental Meditation i skolor världen över. Fader Mejia har framgångsrikt använt Transcendental Meditation som terapi för över 3000 föräldralösa ungdomar i Colombia, och har själv utövat denna meditation i över 20 år.


Anglikansk komminister

Anglikanska emblemet

“I mer än 20 år har jag utövat Transcendental Meditation och resultatet av denna oskyldiga teknik har lett mig till en djupare medvetenhet om Kristi uppståndelse och en djupare medvetenhet om hans närvaro i hjärtat av världen med alla dess konflikter. Den samordning och fred som skapas av Transcendental Meditation på den personliga, kollektiva och globala nivån gör tekniken till en ovärderlig källa för att förena och stärka kyrkans röst”. Kyrkoherde John Ansell , Anglikansk kyrkoherde, London, England. Källa: TM Scotland.


Baptistpastor

overmyer

“Transcendental Meditation är som en daglig semester. Det är förnyande för min kropp och ger lugn åt mitt sinne. Jag skriver och talar mycket och TM-tekniken har skänkt mig en flod av kreativitet.Jag har alltid känt att TM varit en hjälp i min kristna utveckling. Tekniken har aldrig ersatt min kristna utveckling utan har i stället varit ett hjälpmedel. Faktum är att jag bestämde mig för att viga mitt liv åt Kristus efter att jag utövat Transcendental Meditation i tre månader.Jag skulle vilja säga till varje kristen – till vem som helst av vilken religion som helst – att Transcendental Meditation berikar ditt liv. Det är en teknik, en enkel process, som inte kräver någon tro. Det är inte en religion. Det finns så många tankar som fyller sinnet och Transcendental Meditation är som att ta ett dopp – det är renande och uppfriskande.” Pastor Dr. Craig Overmyer , baptistledare i Indianapolis, Indiana, USA. Han har utövat TM i 22 år.
Källa: Robert Roths bok “Transcendental Meditation – TM”.

Svensk biskop

Olof Buckard , en av de medverkande vid firandet av den svenska TM-organisationens 30-årsjubileum i Globen i Stockholm, citerade ett samtal han haft med Ingmar Ström , då biskop i Stockholm, som sagt: “Jag vet många som har haft stor glädje av TM-tekniken för andlig fördjupning. Att detta skulle vara på nagot sätt kristendomsfientligt förstår jag mig inte alls på.”
Källa: Häftet TM och Religion

Judiska rabbiner

rabbilevine“TM-programmet är inte en religion. Det har ingenting att göra med religion förutom att vara den enklaste teknik jag hittills upptäckt för att göra religionen mer levande …” “… Det som gjort störst intryck på mig är TM-teknikens enkelhet … Inte genom självförnekelsens disciplin utan genom glädjen i jagets utvidgning, en medvetandets expansion, och det är detta, att det fungerar, som är ett mirakel.”

Rabbinen Raphael Levine, Temple De Hirsh Sinai, Seattle, USA . Källa: Foldern “Transcendental Meditation och religion”rabbigreen“Efter min allra första meditation blev jag totalt förändrad. Jag upplevde ett tillstånd av tystnad, stillhet och gränslöst djup som jag inte kunnat föreställa mig möjlig. TM-tekniken tillhandahåller en reservoar av lugn under dagens hektiska schema. Det är som att förankras i ett hav. Det kommer alltid att finnas vågor men om du har detta ankare kan du stiga och falla med vågorna utan att överväldigas. Jag tror inte att jag skulle ha kunnat vara framgångsrik som rabbin om jag inte haft TM. Tekniken har gett mig insikt.”

Rabbin Alan Green , vid Shaarey Zeedek Synagogue, Winnipeg, Canada. Han har utövat TM i över 30 år.
Källa: Kanada Winnipeg Free Press 21 mars 2006.


Buddhistmunkar

BuddhistmunkarUnder de senaste åren har Rev. Koji Oshima , en japansk buddhistmunk, inspirerat buddhistmunkar i Thailand och Sri Lanka att lära sig TM. Nyligen har han också blivit inbjuden till olika kloster i Burma. En anledning till intresset för TM beror på en upptäckt av ett gammalt protokoll från ett möte med Buddha och hans ledande boddhisatvas (lärjungar), där han stöder TM-teknikens principer. På mötet diskuterades vilken teknik som var mest effektiv för att uppnå upplysning. Alla olika sorters tekniker diskuterades, inklusive många som utövas än idag. Buddha drog slutsatsen att principen som ligger bakom just TM var den mest effektiva för att uppnå upplysning. Idag har över 3100 munkar lärt sig TM. Denna bild visar Thai-munkar som utövar TM.

Källa: Global Good News, 24 januari 2008.
  • “The Teaching of Transcendental Meditation by Maharishi is an Eternal Teaching as Seen in the Surangama Sutra of Buddhism”Du kan titta på eller ladda hem videoinslaget på:Windows media (.wmv-format) 56 kbit/s (modem), 300 kbit/s (bredband)
Efter vad vi känner till, inte själv lärt sig Transcendental Meditation, men genom sin position har han haft tillgång till ingående information om tekniken.

En katolsk kardinal

kardinaratzingerKardinal Ratzinger (numera påve Benedictus XVI) gjorde 1990 ett uttalande i ett nyhetsbrev. TM tillsammans med andra österländska meditationer beskrevs som ett medel att “hjälpa bedjande personer att uppnå inre frid till och med där det råder turbulens”..

Källa: Herder Korrespondenz, februari 1990, sid. 84. Detta påpekande är speciellt betydelsefullt eftersom kardinal Ratzinger vid denna tidpunkt var den främste beskyddaren av den katolska lärans renhet, eftersom han var prefekt för Vatikanens “Congregation for the Doctrine of the Faith” vars uppdrag är att övervaka den katolska doktrinens tro. I denna position hade han tillgång till information och erfarenheter från katoliker över hela världen, inklusive TM-utövande katolska munkar, präster och mer än en miljon lekmän.Gå tillbaka till Frågor & Svar