Yoga och Meditation

Yoga och Meditation

Det mest kända slaget av yogaövningar är de fysiska. Dessa s.k. yoga asanas är en del av yoga-systemet som utvecklades av den vediske mästaren Patanjali för flera tusen år sedan. Yoga-systemets syfte är att befrämja utveckling av stabil jämvikt och total harmoni i kropp och själ. Denna jämvikt, eller yoga, är förutsättningen för det högt utvecklade funktionssätt hos hjärnan som kännetecknar s.k. upplysning.Yoga Asanas Ordet yoga betyder egentligen enhet, vilket kännetecknar det medvetandetillstånd som kallas rent, eller transcendentalt, medvetande (även kallat samadhi och nirvana). Personer som permanent erfar detta tillstånd kallas i den vediska kunskapstraditionen för yogier. I Patanjalis yogasystem skiljer man mellan huvudtekniker och hjälpmedel. Huvudteknikerna fordrades för att utveckla upplysthet och utgjordes av vissa mentala tekniker, medan hjälpmedlen underlättade denna utveckling. Till dessa hjälpmedel hör de fysiska yogaövningarna och andningsövningar, s.k. pranayama. MeditatörDen viktigaste komponenten i detta system är enligt Patanjali ”samadhi”, dvs. transcendentalt medvetande, för det är genom erfarenhet av detta tillstånd som nervsystemets integration utvecklas. TM är en dokumenterat effektiv teknik för att erfara detta medvetandetillstånd. I TM-programmet ingår även andra delar av Patanjalis yogasystem, inklusive avancerade mentala tekniker, s.k. TM-Sidhis. Dessutom  ingår yogaövningar, andningsövningar m.m. Dessa får man lära sig stegvis efter att ha lärt sig TM. TM är alltså den viktigaste grunden för utvecklingen av Yoga (upplysning). I TM används (såsom anvisats av Patanjali) yogaövningarna och andningsövningarna som komplement till meditationen och utförs alldeles innan Transcendental Meditation med syfte att eliminera grövre spänningar och obalanser i systemet. TM-programmet är alltså yoga i dess egentliga bemärkelse så som den beskrevs av grundaren av yoga-systemet, Patanjali. Läs mer på http://www.tm.org/blog/yoga/maharishi-on-yoga