Länkar

Det finns många webbplatser där du kan läsa mer om Transcendental Meditation och dess effekter på kropp, hälsa, beteende och samhälle. Här är ett urval:

Svenska webbplatser om Transcendental Meditation:

Läkare för Transcendental Meditation

TM har visat sig förbättra hälsan på otaliga sätt. En förening har skapats i Sverige av läkare, som rekommenderar TM till sina patienter. På denna sida kan du läsa om vetenskapliga rön om TM.

Stressfri skola

Stress i skolan idag är ett stort problem. När lärare och elever utövar Transcendental Meditation sänks stressen, och hela skolmiljön förbättras. Eleverna blir mer mottagliga för lärande, mobbning och våld försvinner, etc. På denna sida läser du mer om  de positiva effekterna av TM i skolan. 

Internationella webbplatser om Transcendental Meditation:

www.TM.org

Den amerikanska webbplatsen om Transcendental Meditation. Här kan du bl.a. hitta videor, fler vetenskapliga undersökningar om TM, m.m.

www.DoctorsOnTM.org

En ny amerikansk webbplats av läkare om deras erfaranheter av Transcendental Meditation och dess effekter på hälsan. Sök på ditt hälsoproblem och läs hur TM hjälper dig. Här hittar du även fler vetenskapliga undersökningar om TM:s effekter på hälsan etc.

Center for Brain, Consciousness, and Cognition


Forskningscenter för undersökning av Transcendental Meditations effekter på hjärnans utveckling.

Maharishi University of Management I USA finns ett universitet där Transcendental Meditation är en del av skoldagen. Eleverna lär sig denna meditation när de börjar på universitetet, och två gånger om dagen samlas de och utövar TM tillsammans. Resten av dagen ser inte så väldigt annorlunda ut jämfört med något annat universitet, förutom att ungdomarna trivs mycket bättre, har ovanligt bra resultat på prov jämfört med andra universitet osv.

Institute of Science, Technology and Public Policy

Institute of Science, Technology and Public Policy vid Maharishi University of Management i Fairfield, Iowa grundades av kvantfysikern Dr. John Hagelin för att identifiera, vetenskapligt utvärdera och genomföra testade, förebyggande och framåtblickande lösningar på viktiga nationella och globala problem. Institutet arbetar i nära samarbete med universite, forskningsinstitut, statliga och privata stiftelser samt näringslivet. Efter att ha lockat en kärngrupp av framstående vetenskapsmän och sakkunniga politiker har institutet snabbt blivit ett internationellt ledande centrum för de senaste vetenskapliga rönen om innovativa program som fungerar.

International Project for Invincible Defence

The David Lynch Foundation

Stiftelse grundad av filmregissören David Lynch, som har till syfte att stödja utlärandet av Transcendental Meditation i skolorna. TM lärs ut över nästan hela världen, det finns TM-center i bl.a. Australien, Indien, Japan, Nya Zealand, Taiwan, Thailand, Turkie, Kanada, USA, Mexiko, Argentina, Bolivia, Brasiien, Chile, Colombia, Israel, Libanon, Sydafrikanska Republiken, Balkanska regionen, Belgien, Bulgarien, Danmark, Frankrike, Italien, Kroatien, Nederländerna, Skottland, Spanien, Sverige, Schweiz, Storbritannien, Tjeckiska Republiken, Turkiet, Tyskland, Ukraina, Ungern o.s.v. Följande är en lista på TM-center i de närmaste länderna. Är du intresserad av att lära dig TM i något annat land, eller vill läsa mer på något annat språk, kontakta oss så kan vi ge dig den informationen.

Norden:

• Norge: Transcendental Meditasjon

• Danmark: Transcendental Meditation

• Estland: Transtsendentaalne Meditatsioon

• Finland: Transsendenttinen Meditaatio