Nya studier visar att TM lindrar depression

Transcendental Meditation kan vara ett effektivt sätt att minska depressionssymtom. Det visar två nya studier, som gjorts vid Charles Drew University i Los Angeles och University of Hawaii i Kohala. I undersökningarna ingick afroamerikaner och infödda hawaiianer – 55 år och äldre – som befann sig i riskzonen för hjärt/kärlsjukdomar. Deltagarna delades slumpmässigt in i en TM-grupp och en kontrollgrupp som fick hälsoråd. Samtliga hade gjort ett standardtest avseende depression. De deltagare, som ingick i TM-gruppen, visade en markant reduktion av de depressiva symtomen, jämfört med kontrollgrupperna. Den största minskningen – i genomsnitt 48% – noterades för de deltagare som hade en medicinskt fastställd diagnos gällande depression. “Resultaten är uppmuntrande och betyder att man kan pröva vilken verkan TM har som terapeutiskt komplement vid behandlingen av patienter med depression”, säger Hector Myers, professor vid institutionen för psykologi vid U.C.L.A. Undersökningen ligger rätt i tiden, för depression påverkar de äldres hälsa i hög grad. Uppskattningsvis 20 procent amerikaner i den åldersgruppen är drabbade. Totalt 18 miljoner män och kvinnor i USA lider av depression, som är en stor riskfaktor för hjärt/kärlsjukdomar. “Genom de medicinskt klarlagda minskningarna av depressionssymtomen – utan droger eller psykoterapi – kan man anta att TM kan förbättra den mentala hälsan hos äldre högrisk-patienter”, konstaterar Robert Schneider, vid Maharishi University of Management. “Varje teknik som i den här åldersgruppen inte innebär ytterligare medicinering är välkommen. Jag ser fram mot mer forskning om TM och hur man kan förebygga depression hos andra kategorier av äldre patienter, inklusive dem som drabbats av stroke och andra kroniska sjukdomar.”

Detta diagram visar reducerade symptom av depression genom Transcendental Meditation hos äldre vuxna i riskzonen för hjärt-kärlsjukdom jämfört med personer som deltog i hälsokunskap. Alla försökspersoner valdes slumpmässigt ut för att antingen delta i att lära sig och utvöra TM regelbundet,  eller att delta i hälsokunskap.