»" /> h

Personliga erfarenheter

Personliga erfarenheter

Mer än sex miljoner människor världen över har lärt sig TM – i Sverige ligger antalet på över 80.000 personer – människor i alla åldrar, från olika kulturer och med olika trosinställningar och vitt skilda yrken. Men trots olika bakgrund så har de alla en sak gemensamt – de har upplevt de positiva effekter som TM ger.
Hugo Cederschiöld Hugo Cederschiöld, tidigare VD för Telia Företag AB och Suntel Ltd., Sverige: “Transcendental Meditation har varit en mycket viktig nyckel till framgång i mitt yrkesliv – tekniken ger det som krävs för att klara de tuffa utmaningar dagens ledare möter.”
Benny Andersson Benny Andersson VD, Benny Andersson Consulting AB, Sverige: “I tonåren var jag som många ungdomar mycket osäker på mig själv och min identitet. Redan efter en kort tid med meditation kunde jag märka att jag blev säkrare och mer harmonisk. Detta var till stor hjälp för att utveckla mig själv i den positiva riktningen. Senare i livet har Transcendental Meditation varit en trogen följeslagare som gett mig mer lycka och harmoni. TM har hjälpt mig att etablera ett inre lugn och att bättre hantera stress. TM har därmed även hjälpt mig att skapa mindre stress och mer harmoni i min omgivning. Transcendental Meditation har blivit mitt livs bästa investering!”
Susanne Vilson Susanne Vilson, servitris, Sverige: “Den första förändringen jag lade märkte till hos mig själv efter att ha lärt mig Transcendental Meditation, var att jag kände mig allmänt mindre irriterad och arg. Genom att gå ner på djupet och succesivt bli “hel” så har jag helt plötsligt en annan utgångspunkt i livet. Det känns lättare att fatta beslut som känns rätt för mig, jag känner mig tryggare i mig själv och därmed allmänt mer motiverad till att utvecklas som människa. Framförallt känner jag mig mindre splittrad och har lättare att behålla kontakten med mig själv. Detta i sin tur tror jag gör att man naturligt väljer vad som är rätt för en i livet.”
Kjell Kjell Norman, naprapat, Sverige: “Folk frågar mig ibland vad som är det bästa jag gjort i mitt liv. Då svarar jag alltid ‘Att jag lärt mig Transcendental Meditation!’ TM har gett mig mer energi – utan TM så hade jag nog aldrig orkat att fortsätta jobba som naprapat så länge – det är ett väldigt krävande yrke.”
Tommy von Troil Tommy von Troil, arkitekt och fäktmästare, Sverige: “Effekterna av Transcendental Meditation har för mig varit positiva och många. De förstärks av att jag dessutom fått vara med om gruppmeditation, och/eller specialkurser. Jag har t.ex. blivit djupare medveten om mig själv, vem jag egentligen är.
Nedanstående uttalande är taget ur Bo Angelöws bok “Meditera för ett bättre liv” Richard Karterud, f.d. personaladministratör på Boliden: ”För mig framstår TM-programmet som ’outstanding’ när det gäller att bryta onda cirklar hos individen, gruppen och företaget. TM-utövandet löser upp individuella spänningar och leder bl.a. till ökad självkännedom.”