Ta bort stressen med TM – en enkel, effektiv meditation

Beställ NyhetsbrevBeställ Gratis E-bok
 • 50arTranscendental Meditation är en enkel teknik som utövas med slutna ögon i bekvämt sittande ställning, två gånger om dagen i 20 minuter.
 • Det är lätt att utöva TM, och det är enkelt att lära sig – vem som helst som kan tänka, kan meditera.
 • Denna meditationsteknik löser upp stress och spänningar, till skillnad från stresshantering och avslappningstekniker endast påverkar stressens yttringar.
 • Över 600 vetenskapliga studier har gjorts på TM, världen över vilka bekräftar att TM ger: 1. Bättre mental förmåga – ökad kreativitet, bättre minne, klarare tänkande, föbättrat IQ o.s.v 2. Bättre hälsa – sänkt stress, sänkt blodtryck, snabbare insomningsförmåga, minskad oro och depression etc. 3. Förbättrade relationer – inom familjen, mellan anställda etc.
 • Maharishi Mahesh Yogi (bilden ovan vänster), införde tekniken här i väst, och han lärde bl.a. Beatles meditera. Idag förespråkas tekniken av många välkända personligheter, bl.a. filmregissören David Lynch, som även grundat en stiftelse som stödjer utlärandet av TM i skolor, världen över.
 • Transcendental Meditation är inte en filosofi eller livsåskådning, och man behöver inte tro på tekniken för att den ska fungera. Det är inte heller en religion.
 • Denna meditationen är den mentala aspekten av yoga och leder till balans i kropp och själ. (Se Är TM yoga?).
 • Det är lätt att utöva TM, och det är enkelt att lära sig – vem som helst som kan tänka, kan meditera.
  Tekniken löser upp stress och spänningar medan stresshantering och avslappningstekniker endast påverkar stressens yttringar.
  Över 600 vetenskapliga studier har gjorts på TM, på mer än 200 forskningsinstitut, världen över.  Några av teknikens positiva effekter:
  1. Bättre mental förmåga – ökad kreativitet, bättre minne, klarare tänkande, föbättrat IQ o.s.v
  2. Bättre hälsa – sänkt stress, sänkt blodtryck, snabbare insomningsförmåga, färre läkarbesök, minskad oro och ångest, minskad depression etc.
  3. Förbättrade relationer – inom familjen, mellan anställda etc.
  4. Ökad harmoni i omgivningen – genom lugnare, mer harmoniska individer kan man skapa ett bättre samhälls. Undersökningar har visat att
  Transcendental Meditation är inte en filosofi eller livsåskådning, och man behöver inte ens tro på tekniken, för att den ska fungera och ge resultat. Det är inte heller en religion, utan utövas av muslimer, kristna, judar, hinduer – folk av alla religioner, från hela världen. Det finns TM-center i nästan varje land I världen. För 50 år sedan kom TM till Sverige, och över 80.000 människor här har lärt sig TM – over 5 miljoner världen över.
  Det var Maharishi Mahesh Yogi (bilden ovan vänster),som införde tekniken här i väst, och han lärde bl.a.  Beatles meditera. Idag förespråkas tekniken av många välkända personligheter, bl.a. Filmregissören David Lynch, som även grundat en stiftelse som stödjer utlärandet av TM i skolor, världen över.
  Transcendental Meditation är den mentala aspekten av yoga och leder till balans i kropp och själ. (Se Är TM yoga?).
  Transcendental Meditation införs på ett växande antal företag då man bl.a. uppmärksammat minskad stress och bättre förhållanden mellan anställda.
  I skolor där TM införts rapporteras bl.a. ökad intelligens, högre kunskapsnivå och större moralisk mognad. I Syd Amerika är tekniken otroligt populär i skolorna och tiotusentals elever har lärt sig i bl.a. Brasilien, Peru, Bolivia och E