»" /> h

TM på ditt företag – vad är det värt?

En studie från ekodemos.se värderar färre sjukdagar och förbättrad arbetskapacitet under tre år till 406.800 kr för en enda anställd med medianlönen 22.200 kr. Lösningen som de föreslog var att den anställde skulle cykla till jobbet och på det sättet hålla sig friskare. Att cykla till jobbet är dock ingen garanti för att personen blir friskare – att cykla gynnar t.ex inte personer med knäproblem osv. Tänk om man istället skulle använda sig av TM? Undersökningar på TM visar att utövare av Transcendental Meditation blir markant friskare än sina icke-mediterande kollegor. Detta eftersom TM ger mer effektiv vila än sömn, vilket leder till att spänningar och stress löses upp och att kroppen regenereras och föryngras. Ett konkret exempel på detta är följande resultat vid ett storföretag i Japan: Efter att TM införts på Sumitomo Heay Industries gjorde det japanska statliga institutet för industrihälsa en utvärdering av TM:s effekter. Man jämförde hälsan hos 447 chefer och anställda med en kontrollgrupp i samma företag innan TM infördes. Efter ett års TM-utövning hade en markant förbättring, jämfört med kontrollgruppen, inträffat beträffande såväl den kroppsliga som mentala hälsan. Dit hörde minskning av oro, sömnsvårigheter, depression, emotionell instabilitet, fysiska krämpor, rökning samt matsmältningsbesvär. (Klicka på bilden för att förstora den.)

Mänsklig resursutveckling

TM läker de negativa effekterna av trötthet, stress och utbrändhet, och skapar en väsentligt förbättrad samordning av hjärnans funktion. Därigenom utvecklas egenskaper som flexibilitet, kreativitet, öppenhet och helhetstänkande. Metoden är unik genom sina omfattande effekter och sin enkelhet.

Resultat

Klicka på länkarna nedan för att se några av de studier som gjorts sedan TM införts på ett företag, och vad resultaten varit.

Länkar

Amerikansk sida om TM i arbetslivet
Böcker Du kan läsa mer om TM i arbetslivet i någon av följande böcker (engelska) som går att köpa på t.ex www.amazon.co.uk: Invincible Leadership av Harald Harung The rate of failure of major corporate initiatives such as total quality management, business process reengineering, and organizational learning is as high as 80 percent. Dr. Harung builds on the Vedic Psychology of Maharishi Mahesh Yogi and presents an innovative theory and practical solution which promotes the development of consciousness as the key to improving individual and collective performance. Enlightened Management: Building High-Performance People, Gerald Swanson, Robert Oates This bright and innovative book proposes a simple solution to the current “crisis of management”: improve the functioning of employees’ nervous systems through the Maharishi Transcendental Meditation program, thus reducing stress and increasing productivity and job satisfaction. Success from Within: Discovering the Inner State that Creates Persononal Fulfillment and Business Success av Jay B. Marcus Attorney Jay B. Marcus presents a vivid picture of the growing excitement about the Transcendental Meditation program in the worldwide corporate culture. In major businesses in the U.S. and Japan the Transcendental Meditation program has been utilized as the preeminent management tool for the new century.

Bättre lönsamhet

Bättre lönsamhet Effekten av TM illustreras av resultatet vid kemiföretaget H.A. Montgomery Company i Detroit, USA. Det fanns ett stort behov att satsa på en vitalisering av företaget och att finna nya idéer. Man deltog i flera företagsutvecklingsseminarier och kurser men utan påtagliga resultat. Man beslöt till sist att satsa på TM. Antalet utövare ökade stegvis och nådde 80 procent efter 6 år. Sjukfrånvaron minskade ju fler det var som utövade TM. Lönsamheten ökade och produktiviteten steg ju större andel av personalen det var som utövade TM. Från att ha varit ett förlustföretag förvandlades Montgomery Co till ett mycket lönsamt företag genom TM.

Större arbetstillfresställelse

Större arbetstillfredsställelse Anställda som lärde sig Transcendental Meditation visade ökad arbetstillfredsställelse i jämförelse med en kontrollgrupp. Referens: Academy of Management Journal 17: 362-368, 1974.

Mindre önskan att byta jobb

Mindre önskan att byta jobb Anställda som lärde sig Transcendental Meditation visade mindre önskan att byta arbete i jämförelse med en kontrollgrupp. Referens: Academy of Management Journal 17: 362-368, 1974.