Transcendental Meditation kan minska antalet dödsfall, infarkter och stroke bland hjärtsjuka


Transcendental Meditation (TM) kan minska antalet dödsfall, infarkter och stroke (slaganfall) bland hjärtsjuka. Det visar en ny amerikansk studie.

Här är några av de viktigaste resultaten av undersökningen:
  • Transcendental Meditation, praktiserad två gånger om dagen, bidrog till att afroamerikaner med hjärtproblem minskade risken för att dö av sjukdomen eller att få hjärtattack eller stroke.
  • TM hjälpte patienter att sänka blodtrycket och minska stress och ilska, jämfört med patienter som deltog i ett hälsoprogram.
  • Regelbundet utövande av TM kan ge en långsiktig förbättring av hjärthälsan.
Hjärtsjuka afroamerikaner, som regelbundet utövade Transcendental Meditation (TM), minskade risken att få hjärtinfarkt, stroke eller att dö av andra hjärtproblem med 48 procent, jämfört med kontrollgruppen som deltog i ett hälsoprogram, som sträckte sig över minst fem år. Detta enligt en nyligen publicerad studie, i American Heart Associations tidning Circulation: Cardiovascular Quality and Outcomes.

De som praktiserade TM sänkte också blodtrycket och uppgav att de kände mindre stress och ilska. Ju mer regelbundet patienterna mediterade, desto längre levde de, enligt de forskare som ledde studien vid Medical College of Wisconsin i Milwaukee.

“Vår hypotes var att man genom att minska stressen –  genom en bättre kontakt mellan kropp och själ – skulle man kunna förbättra prognosen för den här epidemiska sjukdomen”, förklarade Robert Schneider, ledande forskare och chef för Institute for Natural Medicine and Prevention i USA.

“Det verkar som om Transcendental Meditation är en teknik, som öppnar kroppens eget apotek – för att man ska kunna läka sig själv och bibehålla hälsan”, konstaterade han. I studien ingick 201 slumpmässigt utvalda personer, som antingen skulle vara med i TM:s  stressreducerande program eller i ett hälsoprogram, baserat på dietföreskrifter och motion.

  • 42 procent av deltagarna var kvinnor med en genomsnittlig ålder på 59 år. Hälften uppgav att de tjänade mindre än 10 000 dollar om året.
  • I genomsnitt hade de BMI (body mass index) omkring 32, vilket medicinskt sett är att betrakta som kraftig övervikt.
  • Nästan 60 procent av deltagarna i båda behandlingsgrupperna tog kolesterolsänkande mediciner. 41 procent i meditationsgruppen och 31 procent av dem som ingick i hälsoprogrammet tog aspirin och 38 procent i TM-gruppen och 43  i hälsoprogrammet var rökare.


Deltagarna i meditationsgruppen utövade TM-tekniken med slutna ögon i cirka 20 minuter två gånger dagligen, och sjönk då ned i en mycket djup vila – i ett tillstånd av vilande vakenhet. De som ingick i hälsoprogrammet rekommenderades att med hjälp av professionella hälsorådgivare ägna minst 20 minuter om dagen till att tillämpa ett program som var bra för hjärtat – till exempel motion, tillagning av hälsosam kost och avslappning i olika former.

Forskarna undersökte deltagarna vid studiens start, efter tre månader och därefter var sjätte månad. De tittade på BMI, kost, tillämpning av programmet, blodtryck och på hur ofta deltagarna behandlats på sjukhus för sina hjärtproblem.

I studiens slutresultat noterades 52 fall, där dödsfall, hjärtinfarkt eller stroke ingick. Av dessa inträffade 20 i meditationsgruppen och 32 i gruppen som deltog i hälsoprogrammet.
  • Blodtrycket sjönk med 5 mm Hg* och ilskan minskade påtagligt bland de som lärde sig meditationstekniken, jämfört med kontrollgruppen.
  • Båda grupperna visade positiva förändringar, när det gällde motion och alkoholkonsumtion. Meditationsgruppen visade tendenser att röka mindre. Det var dock inga tydliga skillnader mellan grupperna beträffande vikt, motion eller kost.
  • Det fanns ett samband mellan regelbunden meditation och färre dödsfall, hjärtattacker och stroke.
Hjärt/kärlsjukdomar är den främsta dödsorsaken i världen. Dödsfall på grund av hjärtsjukdomar är ca 50 procent högre bland vuxna svarta än vita i USA. På grund av de stora hälsoskillnaderna fokuserade därför forskarna på afroamerikaner.

Transcendental Meditation (TM) kan minska risken för hjärtsjukdomar hos såväl friska personer som hos dem som har diagnostiserade hjärtproblem, konstaterade dr Schneider, som också är Robert Schneider, VD, forskare och chef för Institute for Natural Medicine and Prevention at Maharishi University of Management, Fairfield, Iowa, USA.

Forskningen på Transcendental Meditation (TM) och hjärt/kärlsjukdomar är så väletablerad att läkare tryggt och rutinmässigt kan rekommendera detta enkla, standardiserade och praktiska program för stressminskning till sina patienter. * Blodtrycket mäts i millimeter kvicksilver (mm Hg)

Källa: American Heart Association http://newsroom.heart.org/pr/aha/meditation-may-reduce-death-heart-240647.aspx

För mer information:  www.doctorsontm.org (engelska)

KLICKA HÄR för att se Time Magazines relaterade berättelse
“Starkaste studien hittills visar att meditation kan sänka risken för hjärtinfarkt och stroke”