»" />

Äkta meditation är enkel att utöva

Vem som helst kan lära sig Transcendental Meditation – det är behagligt, lätt och mycket effektivt, vanligen från den första meditationen. “Meditation” förstås vanligen som ett sätt att göra sinnet tyst och stilla, genom någon form av koncentration – på ett ljud, andningen, eller att “vara i nuet”. Detta kräver dock ansträngning och därför strider det mot medvetandets natur. Som ett resultat är det svårt och inte helt behagligt, och det är inte så effektivt som den skulle kunna vara. “Äkta” meditation kräver inte koncentration. År 1958 kom Maharishi Mahesh Yogi ut med budskapet att sann meditation faktiskt är raka motsatsen till vad det tidigare trotts vara. För sinnet är upplevelsen att “transcendendera” som att komma hem. Det är det mest behagliga tillståndet sinnet kan uppleva, och sinnet vet redan, intuitivt, hur det ska komma hem. Allt vi behöver göra är att etablera de rätta förutsättningarna – och sedan låta sinnet gå sin egen väg.