»" />

American Heart Association (AHA) informerar läkare om att Transcendental Meditation (TM) sänker blodtrycket

Transcendental Meditation (TM) är den enda alternativa hälsometod som bevisligen sänker blodtrycket. Detta konstaterar American Heart Association, som därför rekommenderar läkare att överväga användning av TM för att förebygga och behandla högt blodtryck.

Syftet med rapporten ”Beyond Medications and Diet — Alternative Approaches to Lowering Blood Pressure: A Scientific Statement from the American Heart Association” är att informera läkare om vilka alternativa vägar det finns för att sänka blodtrycket, och vilka som forskningen har visat vara effektiva.

Efter att ha gått igenom metaanalyser och de senaste kliniska studierna på olika typer av meditation, fastslår man i rapporten att Transcendental Meditation (TM) att det finns goda belägg för att TM sänker blodtrycket, medan det inte finns vetenskapliga bevis för att andra meditations- eller avslappningstekniker har denna effekt. Därför finner AHA att man enbart kan rekommendera TM för detta ändamål.

Viktigt genombrott
”Detta är ett viktigt genombrott vad gäller medicinsk praktik, då det är första gången som Transcendental Meditation rekommenderas av en nationell medicinsk organisation som ger riktlinjer till läkare, sjukvårdsinstanser, försäkringsbolag och policyskapare”, säger dr Robert Schneider, chef för ”Institute for Natural Medicine and Prevention” som varit huvudansvarig för flera studier på Transcendental Meditation och hjärtkärlsjukdomar. ”Denna typ av riktlinjer har efterfrågats av försäkringsbolagen i åratal” säger dr Schneider.

Författarna till rapporten utvärderade tre kategorier av alternativa metoder: beteendeterapier såsom meditation, icke-invasiva procedurer, samt motionsföreskrifter. Rapporten gjorde ingen genomgång av kostråd eller kosttillskott. ”En vanlig fråga från patienter är: Jag tycker inte om att ta medicin, så vad kan jag göra istället för att sänka mitt blodtryck?” berättar dr Robert Brook, ordförande för expertpanelen som står bakom rapporten. ”Vi ville bidra med en vägledning”, säger han.

Kan förebygga behovet av blodtrycksmedicin

Kliniska studier har visat att lägre blodtryck genom användning av Transcendental Meditation är kopplat till avsevär lägre nivåer av dödlighet, hjärtinfarkt och stroke. ”Vi är mycket nöjda över att vår forskning, som visat att TM:s effektivt sänker blodtrycket, nu erkänns, och vi hoppas att denna samsyn resulterar i bredare klinisk användning”, sade C. Noel Bairey Merz, professor i medicin vid Cedars Sinai Medical Center, och forskningsledare för en klinisk studie på Transcendental Meditation och hjärt-kärlhälsa.

Rapporten noterade också att Transcendental Meditation allmänt betraktas som säker och utan skadliga biverkningar.

Kommentarer av svenska läkare thomas-border

”Det är erkänt svårt att behandla patienter till målblodtryck med bibehållen och förbättrad livskvalitet. Att kunna behandla med alternativa terapier som Transcendental Meditation som komplement är ett välkommet tillägg i allmänläkarens terapiarsenal, speciellt som denna teknik har en väldokumenterad bred stressreducerande effekt.” 
– Thomas Nordlund leg läk, specialist i allmänmedicin ”

Det finns ett starkt samband mellan stress och högt blodtryck. AHA:s slutsats torde därför kunna vidgas till att TM verksamt kan minska stressnivån. Detta står i överensstämelsse med flera vetenskapliga rapporter som direkt påvisat en sådan effekt till och med vid grava svårbehandlade kroniska stresssjukdomar som Post traumatiskt stresstillstånd.”
– Jaan Suurküla, leg läk, specialist i invärtesmedicin (geriatrik), grundare av Läkare för Transcendental Meditation (LTM)  

Kontaktperson för intervjuer och mer information:

Thomas Nordlund, leg läk specialist i allmänmedicin Tel 070-6530620,  Vx 040-434801 E-postadress: tho.no@telia.com

Länk till hela rapporten från AHA

http://hyper.ahajournals.org/content/early/2013/04/22/HYP.0b013e318293645f.full.pdf+html?sid=0aea85a1-f240-4b68-8174-07ecc3e2cfec