»" /> h

Fader Dubi, katolsk präst pratar om sina erfarenheter av Transcendental Meditation

Fader Dubi prästvigdes 1968. Han har tjänstgjort som pastor i S:t Victor Parish sedan 2005, efter att ha varit pastor i St Anne:s Parish i 21 år och har utövad Transcendental Meditation i 36 år. Fader Dubi talar här om sin egen erfarenhet av Transcendental Meditation, och betonar: (a) TM har ingen religiös karaktär. (B) TM strider inte mot hans religion. (C) TM berikar hans kristna tro. Utdrag från videon: “För mig är TM en teknik jag använder för att födjupa mina religiösa åtaganden. Jag mediterar varje morgon före gudstjänsten. Jag känner mig mer klartänkt och mer centrerad, mycket mer stillhet inom. Det är mycket praktiskt på många sätt eftersom man får ett instrument för att nå dessa djupare nivåer. Jag tror att det berikar och ökar vår förståelse. Och det förstärker i hög grad våra böner genom att vi tar kontakt i vårt medvetande med den kraft som är större än vi själva. För oss kristna betyder det att vi kontaktar Jesu kraft, den Heliga Ande. Man blir medveten om att denna kraft finns med oss och inom oss. Som Paulus säger ‘Vi är i Kristus’ och det är just det som detta innebär.”