»" />

Kan barn också lära sig TM?

Kan barn också lära sig TM?

Javisst! Från fyra års ålder kan barn lära sig att meditera. De lär sig då en speciell barnteknik. Från 10 års ålder lär barnen sig samma teknik som de vuxna. Vi har ett krav att barn upp till tio års ålder bara lär sig om deras föräldrar också mediterar. Över tio års ålder är detta inte ett krav. TM är värdefullt för barn i skolåldern, då man funnit att tekniken förbättrar inlärningsförmågan, minnet, kreativiteten m.m.