Good Morning America show om Transcendental Meditation

Jerry Seinfeld berättade nyligen i I det populära amerikanska TV programmet “Good Morning America” bl.a att han utövat TM i över 40 år.  Han sade att när han förklarar för sina vänner vad TM är, så liknar han det vid när man laddar upp sin mobiltelefon.

Seinfeld hade bjudits in av sin vän, programvärden George Stephanopoulos. I programmet medverkade även Bob Roth, Direktör för David Lynch Foundation. George berättade att han mediterat i ungefär ett år. Programvärden nämnde bl.a att American Heart Association (Amerikansk förbund som stöder hjärtforskning) gjort studier på TM och har bland annat funnit att  tekniken effektivt  minskar risken för stroke och dödlighet i hjärtkärlsjukdomar med nästan 50 procent jämfört med likvärdiga kontroller under en 5-åsperiod. Han nämnde också  att TM  med stor framgång använts för att hjälpa amerikanska krigsveteraner med post traumatisk stress, och skolungdomar.

Bob Roth nämnde att ett militär-universitet Norwich University  i Vermont, erbjuder TM till sina kadetter, och att Generalen som är rektor vid universitetet känner att detta borde vara en del av den militära grundutbildningen, eftersom det skapar ökat motstånd mot stress.

Se inslaget här: