Böcker

  Svenska böcker om Transcendental Meditation

  Transcendens av Norman Rosenthal Detta är en lysande bok om hur vi med en enkel, beprövad meditationsteknik kan minska stressen och komma i kontakt med kärnan i vårt inre. Genom att varva vetenskapliga studier med personliga betraktelser visar författaren vilken nytta meditationen har för enskilda och för samhället. Författaren har även intervjuat framstående forskare, företagsledare, regissörer och författare om deras erfarenheter av meditation. Effekterna för dem som mediterar är mycket stora och förbluffande positiva. Det rör sig bland annat om bättre hälsa, längre levnad och påtaglig personlig utveckling. Norman Rosenthal är professor i psykiatri och har under många år studerat transcendental meditation och dess fysiologiska och psykologiska fördelar. Beställ boken på t.ex Adlibris
  Fånga de stora fiskarna av David Lynch Lynch har gjort sig känd som en av de mest originella och kreativa filmskapare som världen har skådat. I den här boken berättar David Lynch om bakgrunden till sina filmer och avslöjar hemligheten bakom sin märkvärdiga förmåga till nyskapande. Han menar att liksom de riktigt stora fiskarna finns i oceanernas djup så finns de riktigt omvälvande idéerna i djupet av vårt medvetande. För att fånga dem måste man dyka inåt. I korta kärnfulla kapitel beskriver han sina arbetsmetoder, sin kreativa process och hur Transcendental Meditation har hjälpt honom i denna. Boken är en guldskatt för alla som är intresserade av film och/eller vill bli mer kreativa. Beställ boken på t.ex Adlibris
  Vetenskapen om varandet och livets konst av Maharishi Mahesh Yogi Denna bok infogar Transcendental Meditation i ett både individuellt och globalt sammanhang på ett samtidigt enkelt och systematiskt sätt. Ny förståelse för livet och dess villkor väntar varje gång du på nytt läser de 290 sidorna. Beställ boken på Veda Shop
  Vetenskapen om Varandet och Livets Konst av Maharishi Mahesh Yogi
  Meditera för ett bättre liv av Bosse Angelöv I boken beskrivs hur Transcendental Meditation (TM) – den mest spridda meditationsmetoden i västvärlden – fungerar. Olika meditatörers personliga erfarenheter varvas med forskningsresultat som visar att TM kan leda till en rad förbättringar i människors liv. Bindning: Pocket; Förlag: Bokförlaget Natur och Kultur; ISBN: 9789127079991 Går att beställa på Veda Shop
  Meditera för ett bättre liv av Bosse Angelöv

  Det finns även många bra böcker om Transcendental Meditation på engelska

  En del av de engelska böckerna går att beställa i Sverige, andra får man beställa ifrån England på Amazon, eller ifrån USA på MUM Press

  TM - Transcendental Meditation : A New Introduction to Maharishi's Easy, Effective and Scientifically Proven Technique for Promoting Better Health, Unfolding Your Creative Potential, and Creating Peace in the World av Robert Roth Boken går att beställa som pocket, eller så kan du beställa en online e-bok version av den gratis här.
  TM - Transcendental Meditation av Robert Roth
  The Transcendental Meditation TM Book: How to Enjoy the Rest of Your Life av Denise Denniston This million copy best selling introduction to the Transcendental Meditation Program features entertaining cartoons, question and answer text, and over 40 scientific research charts documenting the effects of this powerful, proven technology for developing full individual potential and creating peace and coherence for the world. Like the TM technique, this book is simple, easy, effortless, effective and fun.
  The TM Book av Denise Denniston
  Catching the Big Fish — Meditation, Consciousness, and Creativity Av David Lynch "In this rare work of public disclosure, film maker David Lynch describes his personal methods of capturing and working with ideas, and the immense creative benefits he has experienced from his over thirty years of commitment to practicing Transcendental Meditation."
  Catching the Big Fish

  Böcker om Transcendental Meditation i arbetslivet:

  Invincible Leadership av Harald Harung The rate of failure of major corporate initiatives such as total quality management, business process reengineering, and organizational learning is as high as 80 percent. Dr. Harung builds on the Vedic Psychology of Maharishi Mahesh Yogi and presents an innovative theory and practical solution which promotes the development of consciousness as the key to improving individual and collective performance.
  Invincible Leadership
  Enlightened Management: Building High-Performance People, Gerald Swanson, Robert Oates This bright and innovative book proposes a simple solution to the current “crisis of management”: improve the functioning of employees’ nervous systems through the Maharishi Transcendental Meditation program, thus reducing stress and increasing productivity and job satisfaction.
  Enlightened Management
  Success from Within: Discovering the Inner State that Creates Persononal Fulfillment and Business Success av Jay B. Marcus Attorney Jay B. Marcus presents a vivid picture of the growing excitement about the Transcendental Meditation program in the worldwide corporate culture. In major businesses in the U.S. and Japan the Transcendental Meditation program has been utilized as the preeminent management tool for the new century.
  Success from Within

  Böcker om forskning på Transcendental Meditation:

  The Neurophysiology of Enlightenment av Robert Keith Wallace Dr. Wallace published the first scientific research on the Maharishi Transcendental Meditation program. Now, in The Neurophysiology of Enlightenment, he discusses the Unified Field of Natural Law, physiological changes associated with transcendence, perfect health, and ideal behavior through the Maharishi Vedic Approach to Health program, reversing the aging process, and the physiological basis for world peace.
  Neufophysiology of Enlightenment
  Scientific Research on Maharishi’s Transcendental Meditation and TM-Sidhi Program — Collected Papers . Volume 1: B-01, Volume 2: B-02, Volume 3: B-03, Volume 4: B-04, Volume 5: B-05,
  Collected Papers

  Böcker om Transcendental Meditations effekter på hälsan:

  The Total Heart Health Program: How to Prevent and Reverse Heart Disease with the Maharishi Vedic Approach to Health av Robert H. Schneider, M.D., F.A.C.C. and Jeremy Z. Fields, Ph.D Here you will find the convincing results of more than twenty years of scientific research and clinical experience, which demonstrate that the "Total Heart Health" program slows or reverses heart disease, hypertension, stress, and other risk factors. But more than that, the people using this approach have enjoyed longer, healthier, and happier lives. This book is a "must read" for scientifically validated, natural approaches to preventing or reversing heart disease.
  Total Hearth Health
  Perfect Blood Pressure - Naturally, av Dr. David Lovell-Smith "Do You Have High Blood Pressure? Then you need to read this book." "In this book Dr. David Lovell-Smith describes how his patients successfully used diet, lifestyle changes and Transcendental Meditation to bring their blood pressure down."
  Perfect Blood Pressure, Naturally
  The Physiology of Consciousness, av Robert Keith Wallace Dr. Wallace assesses the current health care crisis in the United States, including the rise of stress-related disease, and the side-effects and spiraling costs of modern medicine. These problems will only worsen, Dr. Wallace points out, if addressed merely by making administrative changes in the health care system. Dr. Wallace presents a new paradigm based on the Maharishi Vedic Science program: the basis and source of the manifest “physiology of matter” is an unmanifest “physiology of consciousness.” Only by understanding and directly experiencing this all-pervading level of abstract intelligence can we create true health.
  Physiology of Consciousness
  Victory Before War: Preventing Terrorism Through the Vedic Peace Technologies of His Holiness Maharishi Mahesh Yogi av Robert Keith Wallace (författare), Marcus Jay B (författare)
  Victory before war
  Manual for a Perfect Government av Dr. John Hagelin This book is about perfection in government, and the surprising ease with which it can be achieved. It shows how any government can enlist the support of natural law -- to solve acute social problems and bring unprecedented progress and prosperity to their nation. ISBN-10: 0923569227
  Manual for a Perfect Government
  Permanent Peace av Robert Oates Permanent Peace is a riveting story of scientific breakthrough written by Robert Oates, research fellow at the Institute of Science, Technology and Public Policy, and author of a dozen books. He describes the inside story on the scientific studies — why they have been accepted for publication by independent scholars — and how they demonstrate the power of this profound new approach to peace. You'll also learn just how a Consciousness-Based science — a "wireless" technology that radiates waves of peace and harmony into the surrounding society, can eliminate terrorism and war. Rarely does a book appear with news that can change not only your own life, but also the life of the world.
  Permanent Peace

  Andra böcker som kan vara av intresse:

  His Holiness Maharishi Mahesh Yogi — A Living Saint for the New Milennium By Helena and Roland Olson A charming account of Maharishi's early days in the U.S. With updated history and scientific charts.
  A
  A Record of Excellence: The Remarkable Success of Maharishi School of the Age of Enlightenment Av Ashley Deans, Ph.D. Ett av de bästa användningsområdena för TM är i skolorna. TM förbättrar inlärningsförmågan, ökar IQ osv. Denna bok handlar om Maharishi School of the Age of Enlightenment i Fairfield, Iowa, USA, där alla elever utövar TM som en del av sin dagliga skolgång, och hur det påverkar deras studier och dessutom deras framgångar inom sport och annat.
  A Record of Excellence
  Bhagavad Gita, Maharishis kommentar till kapitel 1-6 (svenska) Bhagavad Gita är ett koncentrat av veda. Boken som handlar om hur Krishna instruerar Arjuna om livet är en vackert illustrerad klassiker. ISBN: 9197015903 Beställ boken på Veda Shop
  Bhagavad Gita - Maharishi Mahesh Yogis kommentar på de första sex kapitlen

  På tyska finns bl.a.:

  Gesundheit aus dem Selbst: Transzendentale Meditation (Hälsa och Varande: Transcedental Meditation) av Dr. med. Wolfgang Schachinger, Dr. med. Ernst Schrott Beställ här
  Gesundheit aus dem Selbst: Transzendentale Meditation